Kuanza leo hadi miaka Tano ijayoUNCR ina endelea kutowa watu kambini nyarusu na kuwapeleka hadi ulaya.

Swahili grands lacs medias kupitia mtandao wa Radio sikiliza ginsi wa tangazaji wa navyo ongelea kuusu swala hiyo.

IconSGAudio 509 Watu 30 000 wana paswa toka kambini nyarugusu kwenda CANADA USA na inchi zingine za ulaya
Favicon Watu 30 000 wana paswa toka kambini nyarugusu kwenda CANADA USA na inchi zingine za ulaya