Source img: facebook(Mark Zuckerberg)

Akiwa nchini kenya mkuu wa Facebook:Mark Zuckerberg ana gonga ugali sa samaki ngege. Dhaaa, ni hite nami nita kula.

Favicon Mark Zuckerberg mkuu wa facebook kijana anaye heshimia mila na desturi za watu