Tu vushe gari hihi kwenye lile kando .

Favicon Transport ecolo Mambo yaku haribu mazingira na petroli hamna