Hona mama uyu anaye piga Gim. kwa kweli mimi na bidi kunywa vi kombe vi wili vya mariwa mbele ya kujaribu ku nyanyuwa ka chuma ndogo hapo.