Img: wikipedia.org

 

Bunge la jamii ya Afrika Mashariki lime hamuwa kufanya lugha la kiswahi kuwa lugha rasmi ambayo raiya(wakaazi wa Afrika Mashariki wata tumia.

Ichi zinazo unda jamii ya Afrika Mashariki :

Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki Burundi
Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki Kenya
Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki Rwanda
Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki Tanzania
Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki Uganda
Favicon Lugha la kiswahili lime kubalika kuwa lugha rasmi rasmi ya jamii ya Afrika Mashariki